دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

برنامه اقامه نماز جماعت 

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:10 الی 12:40