دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
 

کادر خدماتی

سرکار خانم حیدری                                   خدمتگزار
سرکار خانم احترام یار محمدی                خدمتگزار
جناب آقای حسین شاهوندی                         سرایدار