دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

درج مطلب

 
 
 
 
         
          
 
 

هوالمحبوب

        دختران عزیزم
 
          صمیمانه امیدوارم تلاشتان درطول ترم وامتحانات به ثمرنشسته ونتایج این تلاش برایتان شیرین ولذتبخش باشد.ضمن مطالعه دروس می توانیدنمونه سؤال متن وترم اول
 
         رادرفایلهایپیوست مشاهده کنید.
          هفتم                                                                                                 هشتم
          نمونه متن1-10هفتم.doc                                                                      نمونه متن 1-10هشتم.doc
        دانش آموزان عزیزبرای برای دریافت نمونه سؤالات ترم اول می توانند به گروه ویاکانال مدرسه مراجعه کنند.
    
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه