دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
درج مطلب
 
 
 
 
 
         
          
     
   
درج مطلب
 
     
   
درج مطلب
 
متن را وارد نمایید
     
   
درج مطلب
 
   
         هوامحبوب
  
         دختران عزیزم طاعات وعبادات شماقبول عیدتان مبارک.
 
         صمیمانه امیدوارم ازتلاشتان درطول سال تحصیلی وامتحانات به ثمرنشسته ونتایج این تلاش برایتان شیرین ولذتبخش باشد.
 
         ضمن مطالعه دروس می توانیدنمونه سؤال متن وترم دوم رادرفایل های پیوست مشاهده کنید.
  
                     پایه هفتم:                                                                                                                                  پایه هشتم:
                    مطالعات هفتم 13تا24.doc                                                                                                             مطالعات هشتم 13تا24.doc
                                                                                                                                      
                  سوالات مطالعات هفتم - ترم دوم 96-97.pdf                                                                          هشتم2.3.doc                                                      
                                                                                                                                                    هشتم2.2.doc
                 سوالات مطالعات هفتم - ترم دوم 95-96.pdf                                                                                              
                                                                                                                                                     2.1 هشتم.doc