دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
 

نمونه سوال

نمونه سوال درس پیامهای آسمان
1-نمونه ای از شگفتیهای خلقت انسان را نام برده و توضیح دهید چه شگفتیهایی در آن نهفته است؟
2-هدف آفرینش انسانها با توجه به سخن حضرت علی (ع) را بنویسید.
3-گذشت زیبای مالک اشتر چه تاثیری در مرد نادان داشت؟
4-با توجه به آیه ما یشاوون فیها.. درباره وسعت نعمتهای بهشت چه می فرماید؟
5-چهار ویژگی نعمتهای بهشت را بنویسید و مصالح کار فرشتگان چیست؟