دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
 

تبریک سال نو

ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر.........
گاهي دلگرمي يك دوست چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست.
جاودان باد سايه دوستانيكه شادي را علتند نه شريك،
و غم را شريكند نه دليل.
امیداورم با دلی خوش به استقبال بهار بروید...

دو قــدم
مـانده به خندیدنِ برگ
یڪ نفس مـانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهاری دیگر
یڪ سبد عاطفه
همـه ارزانی تان
سال نو مبارک

ملکه مهرداد
 
 

نمونه سوالات

 
 
 

واژه های ساده،مشتق و مشتق مرکب

 
 
 

سوال ادبیات