دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
   
برگزاری مسابقات دومینو و شرکت فعال تیم دبیرستان در مسابقه
 
 
     
   
دومینو