دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
 

برگزاری مسابقات دومینو و شرکت فعال تیم دبیرستان در مسابقه

 
 
 

دومینو