دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

سخن پشتیبان تحصیلی 

  دانش آموز عزیز :
    کارنامه اسفند ماه را دریافت نمودید عزیزان من باتوجه به نمرات ودر نظر داشتن شر ایط تحصیلی  کسانی که نمراتشان در درسی 5 وزیر 5 می باشد نیاز به کار بیشتری دارند از تعطیلات عید استفاده ودر جبران این دروس تلاش کنید .
                                                                         «پشتیبان تحصیلی پایه نهم »
 
 

کارنامه اسفند ماه

دانش آموزان برگزیده اسفند ماه
 
     زهرا بنی هاشمی         9/1
     پریسا سطوت              9/1    
     حدیث نجفی               9/1
     زهرا مهر یاری              9/3
 
 

برترین ها ی آزمون رویش 3

 
 

دانش آموزانی که در آزمون رویش 3   بالاترین درصد را کسب کردند

ریاضی  ادبیات  فیزیک  پیام های آسمان شیمی  مطالعات اجتماعی
فرهادی نژاد سطوت آزاد منجیری بحرینی  لطفی   کندی
   باغبانی   رضوانی کاشانی دانسون  
  نیکو شعار    مقدس زاده    
           
 
 
 

دانش آموزانی که در آزمون رویش 3  در درس زبان بالاترین درصد را کسب کردند

حاجی عبد الباقی      دانسون   ضرغامی   مهشاد قنبری  منصوری یزدی
  علی محمدی      مفرحیان    
 
 
 

دانش آموزانی که در آزمون رویش 3  در درس عربی بالاترین درصد را کسب کردند

 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
ستاره تعالی   آزاد منجیری  دانسون     چرونده  پور عباس
    کوکبی   زارع موسی     الهام کندی  حاجی کرمانی
     ضرغامی     قادری
     طباطبایی    محرمی کسمائی
     ساناز قنبری    مدبر
     مهشاد قنبری    نیکوشعار
     منصوری یزدی    
 
 
 

بهترین های رویش 3

9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
 سطوت آزاد منجیری  دانسون  چراغی   قادری
 حدیث نجفی  رزمی  پور عباس  رمضانی   نیکو شعار
بنی هاشمی  فرهادی نژاد  طباطبایی   اکبری            سالاری فر
 جارچیان  کنعانی  مهشاد قنبری    محرمی کسمائی
   زارع موسی  مهر یاری    درودیان
   هادی  ساناز قنبری    مدبر
         مقدس زاده
 
 
 

شب شعر 

 
 

روز کارنامه