دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

پایه هفتم

    نقاشي با خط
 
 
 

پايه هفتم

نقاشي با نقطه
 
 

پایه هفتم 

طراحي كليد و طراحي كليد تخيلي
 
 
 

پایه هشتم

كاربرد نقش پرنده در اشياء
 
 
 
 
 

فرهنگ و هنر پایه هفتم 

 
 
نقاشي تخيلي:
(عروسي خرگوش ها)
 
 
 

پایه هفتم

كاربرد نقش گل با تخيل دانش آموزان
    
 
    
 
 

ترکیب بندی

 
 
 
 
 
 
 

پایه نهم

تركيب بندي و طراحي سه بعد نما
 
 
 
 
 

فرهنگ و هنر پایه هشتم - خانم خسروی

پايه هشتم (حجم سفالين ،حيوان تركيبي)
 
 
 

فرهنگ و هنر پایه هشتم - خانم خسروی

ساخت حيوان تركيبي به شيوه ي كلاژ
 
     
 
 

فرهنگ و هنر پایه هفتم - خانم خسروی

پايه هفتم (تمرين خط كشيدن و دايره كشيدن )
 
 
 
 
 

پایه هشتم

خانه رویایی
 
 

پايه هشتم

سي مرغ منطق الطير عطار به روايت دانش آموزان
 
 
 
 

بادبادك هاي زيباي دانش آموزان ❤️

 
 
 

فرهنگ و هنر پایه هفتم

 
 
 
نقاشي تخيلي:
(عروسي خرس ها و ماهي ها )