دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
پایه هفتم
    نقاشي با خط
 
     
 
   
پايه هفتم
نقاشي با نقطه
     
 
   
پایه هفتم 
طراحي كليد و طراحي كليد تخيلي
 
     
 
   
پایه هشتم
كاربرد نقش پرنده در اشياء
 
 
 
     
 
   
فرهنگ و هنر پایه هفتم 
 
 
نقاشي تخيلي:
(عروسي خرگوش ها)
 
     
 
   
پایه هفتم
 
كاربرد نقش گل با تخيل دانش آموزان
    
 
    
     
   
ترکیب بندی
 
 
 
 
 
 
     
   
پایه نهم
 
تركيب بندي و طراحي سه بعد نما
 
 
 
     
   
فرهنگ و هنر پایه هشتم - خانم خسروی
 
پايه هشتم (حجم سفالين ،حيوان تركيبي)
 
     
   
فرهنگ و هنر پایه هشتم - خانم خسروی
 
ساخت حيوان تركيبي به شيوه ي كلاژ
 
     
     
   
فرهنگ و هنر پایه هفتم - خانم خسروی
 
پايه هفتم (تمرين خط كشيدن و دايره كشيدن )
 
 
 
     
   
پایه هشتم
خانه رویایی
     
 
   
پايه هشتم
سي مرغ منطق الطير عطار به روايت دانش آموزان
 
 
     
 
   
بادبادك هاي زيباي دانش آموزان ❤️
 
     
 
   
فرهنگ و هنر پایه هفتم
 
 
 
نقاشي تخيلي:
(عروسي خرس ها و ماهي ها )