دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
 

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

مریم کریمی وندیشی
روز تولد : 6 اردیبهشت

کیمیا خجسته
روز تولد : 4 اردیبهشت

ریحانه پارساء
روز تولد : 5 اردیبهشت

الهام حسن زاده قراکوز
روز تولد : 6 اردیبهشت

فاطمه امینی
روز تولد : 4 اردیبهشت