دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
 

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

روژین درقندیان
روز تولد : 4 بهمن

مبینا جلوهءمقدم
روز تولد : 5 بهمن

پریسا مجیدلو
روز تولد : 7 بهمن

شایلی درخشان نسب
روز تولد : 4 بهمن

مهسا حیاتی
روز تولد : 3 بهمن

زهرا بخشی
روز تولد : 5 بهمن